Hjälp och support

Här hittar du frågor och svar, informationsmaterial och tips och trix som kan vara bra att ha när du använder
Dexcom ONE+.

Frågor och svar

Här hittar du svaren på de vanligaste frågorna kring Dexcom ONE+.

Har du ett reklamationsärende?

Klicka här och välj "Reklamation av Dexcom eller Omnipod" i "Typ av förfrågan".

Du kan också mejla din fråga till diabetessupport@infucare.se  eller ring vår support på 08-601 24 40.
Du når oss på vardagar kl 8–22.

Dexcom ONE+ är ett system för kontinuerlig glukosmätning som erbjuder användare möjligheten att kontrollera sina glukosnivåer kontinuerligt utan att behöva sticka sig i fingret. Glukosvärdena skickas per automatik till en mobiltelefon, mottagare eller till en smartklocka.* Användaren kan fatta behandlingsbeslut baserat på sina glukosvärden.

*En kompatibel mobiltelefon och smartklocka krävs för att glukosvärdema ska kunna visas.


Dexcom ONE+ består av sensorer med inbyggd sändare, en applikator för snabb och enkel insättning, samt en app eller mottagare för visning av glukosvärdena.

Några fördelar med att använda Dexcom ONE+:

Slipp stick sig i fingret för att mäta glukosnivåerna.
Valbara glukosvarningar för att informera om höga eller låga glukosvärden.
Möjlighet att dela glukosdata med vårdteam eller nära och kära för extra support.
Få sammanfattande rapporter för att hitta trender och eventuella förbättringsområden.

Sensorförpackningen inkluderar en sensor och applikator, samt en förstärkningshäfta för att hjälpa sensorn att sitta fast på huden.

Du kan använda upp till tre olika enheter:

Mobiltelefon
Apple Watch eller annan kompatibel smartklocka
Dexcom ONE+-mottagare

För att sätta i sensorn korrekt, följ dessa steg:

 • Välj lämplig sensorplats baserat på ålder och råd från vårdgivare.
 • Rengör och torka området noggrant.
 • Skruva av locket på applikatorn och tryck den mot huden och tryck sedan på knappen för att sätta sensorn.
 • Tryck under åtminstone tio sekunder på sensorn och dra sedan med fingret längst plåstret runt sensorn minst 3 varv, så att den sätter sig ordentligt.

Vid behov: Använd förstärkningshäftan för att säkra att sensorn sitter under tio hela dagar.

För att installera appen behöver du:

Ladda ned Dexcom ONE+-appen från antingen Apple App Store eller Google Play.
Öppna appen och logga in eller skapa ett konto.
Följ appens anvisningar för att installera appen och sätta din sensor.

För att installera mottagaren, starta den och följ anvisningarna på skärmen. Sätt sedan i sensorn enligt anvisningarna och slutför installationen.

Ja, du kan använda din kompatibla smartklocka för att visa din glukosinformation. Se till att din klocka är ansluten till din telefon och att aviseringar skickas till både telefonen och klockan för att få varningar och sensorvärden.

Under Glukosfliken i appen visas ditt aktuella sensorvärde, trendpilen som visar vart glukosvärdet är på väg, samt möjligheten att lägga till händelser såsom insulindoser, måltider och träning. Du kan också enkelt ändra dina varningsinställningar genom att klicka på de 3 prickarna i högra hörnet precis över glukoskurvan.

På mottagaren kan du ändra antalet timmar som visas på trendgrafen genom att använda pilknapparna. Du kan välja mellan alternativen 3 timmar, 6, 12 och 24 timmar.

De olika pilarna indikerar hur glukosvärdet förändras över tid. Nedan kan du se vad de olika pilarna betyder:

Dexcom ONE+ trendpilar

 

För att kunna ta behandlingsbeslut med Dexcom ONE+ så ska du se glukosvärdet, trendpilen och trendkurvan. Saknas någon av dessa så bör du ta ett fingerstick innan du tar behandlingsbeslutet. Om dina symptom inte stämmer överens med ditt glukosvärde bör du också ta ett fingerstick istället.

Du kan sätta på varningar för lågt glukosvärde, högt glukosvärde och tillfälligt avsaknad av värden med Dexcom ONE+.

Varningar kan hjälpa dig att hålla dig inom ditt målintervall och är ett viktigt verktyg när du fattar behandlingsbeslut med Dexcom ONE+.

När du får en varning är din första prioritet att åtgärda den genom att fatta ett behandlingsbeslut eller lösa ett systemproblem. Du kan sedan bekräfta varningen antingen genom att trycka på OK på display-enheten eller genom att följa instruktionerna för din specifika enhet, som t.ex. att trycka och hålla på aviseringen på låsskärmen.

Du kan anpassa varningsljuden genom att gå till inställningarna för varningar antingen i appen eller på mottagaren och välja önskat ljud för varningen.

Snooze-funktionen kan hjälpa dig att undvika överdosering av insulin genom att tillåta dig att välja hur länge du vill vänta innan du får en ny varning för högt glukosvärde efter att du har bekräftat den första. Det ger dig också påminnelser om att kontrollera dina värden senare för att säkerställa att de har normaliserats.

Det är viktigt att diskutera varningsinställningarna med din vårdgivare för att anpassa dem efter dina individuella behov och mål för behandlingen med Dexcom ONE+.

Share-funktionen i appen låter dig dela din glukosinformation med familj och vänner i realtid, med uppdateringar var 5:e minut. Du kan bjuda in följare som endast ser den information du väljer att dela, inklusive sensorvärde, trendgraf, glukosvarningar och aviseringar.

För att bjuda in följare till Share-funktionen går du till Anslutningar > Dela i appen och följer anvisningarna på skärmen. Följare kan se den information du väljer att dela, inklusive sensorvärde, trendgraf, glukosvarningar och aviseringar, och du kan när som helst ändra deras åtkomst.

Tryck applikatorn hårdare mot huden innan du trycker på knappen. Det genomskinliga säkerhetsskyddet måste vara intryckt, då aktiveras knappen och den är lätt att sätta sensorn.

Informationsmaterial

Här nedan hittar du informationsmaterial för nedladdning

Tips & trix!

Ta för vana att starta om din mobiltelefon minst en gång per vecka. Då rensas arbetsminnet och dina appar fungerar stabilare.

Vänta med att installera uppdateringar av mobilens operativsystem (iOS och Android) till dess att det är godkända av Dexcom.

Parkopplingen tar vanligtvis mindre än 5 minuter för appen och mindre än 10 minuter för mottagaren. Om den tar längre tid ska du använda dessa tips för felsökning.

 • Håll alltid telefonen inom 6 meter från sensorn och inom 1 meter för mottagaren.
 • Kontrollera att den kopplingskod du angav är den kopplingskod som finns på applikatorn. Om det inte är fallet ska du redigera kopplingskoden.
 • Minska den potentiella störningen genom att hålla dig mer än 6 meter från andra sensorer tills parkopplingen är slutförd.
 • Sensorn kan endast parkopplas till en mottagare och en smarttelefon.
 • Stäng inte appen genom att svepa bort den under kopplingen.

 • Det är ett tillfälligt problem med din sensor. Det åtgärdas vanligtvis automatiskt inom 3 timmar.
 • Avlägsna inte sensorn.
 • Använd blodglukosmätaren för behandlingsbeslut.
 • Kontrollera din sensor.
 • Tryck på Hjälp i appen för mer information om felsökning.

Om tillfälligt sensorfel inte åtgärdats inom 3 timmar, vänligen kontakta
teknisk support

(Det tar upp till 5 minuter för någon av
dessa att fungera.)

 • Stäng av Bluetooth. Slå sedan på den igen och låt den vara på.
 • Håll din telefon inom 6 meter från sensorn, utan något mellan dem, inklusive din kropp, väggar och vatten.
 • Håll din mottagare/telefon på samma sida av kroppen som din sensor. Bluetooth fungerar bäst när sensorn och telefonen är inom synhåll från varandra.
 • Håll appen öppen. Stäng den inte genom att swipa bort den.
 • Starta om telefonen och appen. Om du upplever tappad signal mer än 30 minuter, vänligen kontakta teknisk support.