Guide för Dexcom G6

Hur du lyckas nå dina mål med CGM-behandling.

Till CGM-guiden

CGM-guiden

Vad brottas du mest med kring din diabetes och vad vill du förändra?

Är det viktigaste för dig att ungå höga värden? Eller kanske låga? Glömmer du ibland att ta ditt måltidsinsulin? Vill du kunna motionera utan att bli låg?

Allt detta och mycket mer kan Dexcom G6 och CGM-guiden hjälpa dig med! Guiden hjälper dig inte bara att komma igång som CGM-användare, utan den är också verktyget som ger dig kunskaperna du behöver för att nå dina personliga mål. Med CGM-guiden lär du dig att utnyttja Dexcom G6 maximalt i din diabetesbehandling.