Tryggare när fler vet mer

I analysverktygen kan du jämföra dina data, hitta viktiga mönster, få standardrapporter och enkelt dela data med din klinik.

CLARITY – verktyget som hjälper dig att förstå

Analysverktyget Dexcom CLARITY är en viktig del i din diabetesbehandling. Du kan använda det i mobilen eller i datorn. Logga in med ditt befintliga Dexcom-konto för att identifiera glukosmönster och hitta sätt att förbättra din diabetesbehandling tillsammans med din vårdgivare.

Läs mer här

Så här använder du CLARITY
- en snabbguide


SE-Dexcom-G6-CLARITY-Dela-med-din-klinik

Din klinik kan förse dig med en delningskod så att de alltid har tillgång till dina data om du behöver hjälp. Du kan dela data med hjälp av appen eller direkt på webben.

A) Dela via Dexcom CLARITY-appen

 1. Logga in i Dexcom CLARITY med din Dexcom-inloggning.
 2. Tryck på Profil > Auktorisera delning och följ instruktionen på skärmen.

B) Dela via Dexcom CLARITY:s webbplats

 1. Logga in i Dexcom CLARITY med din Dexcom-inloggning på Dexcom CLARITY här.
 2. Följ instruktionen på skärmen.

SE-Dexcom-G6-CLARITY-app-screenshot-1

När du loggar in i CLARITY får du en översiktsbild över dina värden. Här är förklaringen på de olika begreppen.

A. Genomsnittlig glukos – genomsnittet av alla dina glukosvärden i valt datumintervall. Att känna till ditt genomsnittliga blodsocker är en bra start för att få dina värden i mål.

B. Standardavvikelse – visar hur mycket dina glukosvärden har varierat (stigit och fallit). Detta kallas även glykemisk variabilitet.

C. Estimerat HbA1c – beräknar den förväntade HbA1c-nivån baserat på CGM-data (genomsnittligt blodsocker) under minst 12 dagar.

D. Tid i målområde – den procentandel av tiden som dina glukosnivåer har legat i det låga, i mål- och i det höga området. Du kan ändra intervallen i Inställningar.

E. Sensor Användning – visar antalet dagar under rapporteringsperioden med minst 50% CGM-avläsningar. Endast dagar med minst 50% CGM-avläsningar tas med i beräkningen.

SE-Dexcom-G6-CLARITY-Översikt-Vy

Att analysera sina data är en viktig del i behandlingen av diabetes. Följ de här stegen för att lättare komma igång med din analys.

 1. Välj datumintervallet du vill visa. De senaste 14 dagarna är bra att börja med.
 2. Leta efter dessa mönster:
  a. hypoglykemier
  b. hyperglykemier
  c. hur värdena har svängt under perioden
 3. Fundera på vad som kan ha orsakat de här mönstren och vilka förändringar du kan göra för att förbättra din tid i målområdet.
 4. Använd rapporten Daglig för att hitta andra mönster som återkommer ofta eller under vissa dagar.

SE-Dexcom-G6-CLARITY-Clarity-rapport-2

Rapporten visar hur ofta mönstren dyker upp, hur länge de varar och hur kraftiga hypo- och hyperglykemierna är, och sätter in allt i ett sammanhang. Detta ger dig möjlighet att identifiera eventuella problem och hitta snabba lösningar.

Om Dexcom CLARITY till exempel har hittat ett mönster av låga värden, kan du fundera på:

 • Hur ser mina basala insulinnivåer ut?
 • Hur stor mängd insulin tar jag i samband med måltid?
 • Min korrektionsfaktor?
 • Hur ofta jag tar insulin och om jag överkorrigerar?
 • Om jag blir låg efter träning?

Kan du korrigera någon av de här sakerna för att undvika låga värden?

SE-Dexcom-G6-CLARITY-Daglig-rapport

Om Dexcom CLARITY inte upptäcker något mönster, kan du leta efter grupper av tid då du är låg eller hög. Ligger grupperna på helgen? På särskilda aktivitetsdagar eller träningsdagar? Om ditt glukos var stabilt före middagen, men sedan gick upp för högt och stannade högt hela natten, bör du titta för att se vad som hände kvällen innan.

Glooko

Glooko är en nyare version av Diasend. Glooko är ett system för hantering av diabetesdata. Med Glooko kan du enkelt ladda upp, lagra och dela data från din Dexcom ONE+. På det här sättet får du och kliniken tillgång till exakt samma information. Hör med din klinik om de redan gått över och använder Glooko innan du skapar ett konto.

Så här skapar du ett Glooko-konto

Så här kopplar du ihop Dexcom G6 med Glooko:

1  Gå in på my.glooko.com på en dator eller i Glooko-appen.

2 Klicka högst upp i högra hörnet. Gå in på inställningar och scrolla ner till ”Appar och enheter” och klicka på ”Dexcom-konto.

Via appen: Gå till "Synkronisera" och klicka på "Ny enhet". Välj
"Kontinuerliga glukosmätare" och sedan Dexcom Account.

3 Ange användarnamn och lösenord för ditt Dexcom-konto. Följ
instruktionerna.

Med några timmars fördröjning kommer du att kunna se dina Dexcomvärden både i Glookoappen och på my.glooko.com.

Läs mer här

Dela dina glukosvärden med din klinik
”Proconnect” betyder att du länkar ditt konto till klinikkontot för att dela data. För att göra detta, följ stegen nedan i ditt Glooko-konto.

1 Gå till my.glooko.com i din webbläsare och logga in på ditt konto.

2 Klicka på Inställningar > Konto.

3 Klicka på + Lägg till ny kod.

4 Klicka på Fortsätt när du uppmanas att bekräfta om du vill fortsätta.

5 Ange ProConnect-koden för din klinik. Om du inte har Proconnectkoden, kontakta din klinik.

6 Klicka på Skicka.

7 Du får ett bekräftelsemeddelande om att du nu delar data med din klinik och därför är ”ProConnected”