Omnipod5

Slanglös, automatiserad justering av insulintillförsel 

Omnipod® 5-systemet för automatiserad insulintillförsel är CE-märkt (inte tillgänglig än)

Omnipod 5-systemet, det första slanglösa hybrid-closed-loop-systemet som bärs direkt på kroppen och som är integrerat med Dexcom G6, är CE-märkt för personer med typ 1-diabetes från 2 års ålder. 

Omnipod 5-systemet samverkar med Dexcom G6 CGM för kontinuerlig och automatisk personanpassad insulintillförsel baserad på användarens individuella behov.  

3 enkla delar

För automatiserad insulintillförsel med Omnipod 5-systemet 
omnipod5-controller

Omnipod 5 handenhet

Ta full kontroll över poden med Omnipod 5 handenhet 
omnipod5-pod

Pod

Slanglös, bärbar och vattentät – nu dessutom med SmartAdjust™-teknologi

Poden på bilden visas utan den nödvändiga häftan.
omnipod5-dexcom

Dexcom G6 CGM

SmartAdjust™-teknologin ger kontinuerlig kommunikation mellan Omnipod 5 och Dexcom G6, vilket gör att insulintillförseln anpassas automatiskt och glukosvärdet hålls inom målområdet så stor del av tiden som möjligt

Dexcom G6 kan komma att behöva separat förskrivning och beställning. Dexcom G6-appen krävs för användning med Omnipod 5-systemet.  

Dexcom G6 på bilden visas utan den nödvändiga häftan. 

Automatisk justering av insulinet, så att du slipper

Omnipod 5* med SmartAdjust™-teknologi minskar risken för toppar och dalar i blodglukosnivån genom att automatiskt höja, sänka eller pausa insulintillförseln utifrån dina individuella behov

Pressmeddelande 

Här finns pressmeddelande för nedladdning. 

Ladda ner (October 2, 2023)
Ladda ner (February 7, 2024)

Håll dig uppdaterad

Registrera dig för en prenumeration på nyhetsbrevet och få relevant information och uppdateringar om produkttillgång. 

Vanliga frågor

Nedan finns svar på några frågor som ofta ställs om Omnipod 5.

Omnipod® 5-systemet är det första slanglösa hybrid-closed-loop-systemet som bärs på kroppen och är integrerat med Dexcom G6 som är godkänt i Europa för användning av personer med typ 1-diabetes från 2 års ålder. Omnipod 5®-systemet samverkar med Dexcom G6 CGM för kontinuerlig och automatisk personanpassad insulintillförsel baserad på användarens individuella behov.

AID står för automatisk insulintillförsel (Automated Insulin Delivery). Med det menas ett system som kan justera insulintillförseln automatiskt baserat på glukosavläsningar från en integrerad glukossensor. 

HCL-system (Hybrid Closed Loop) är en typ av AID-system. HCL-system justerar automatiskt basalinsulinet baserat på glukosavläsningar från en integrerad glukossensor, och användaren ger manuellt bolusdoser med insulin för att täcka måltider. 

I dag är alla AID-system på marknaden av hybrid-closed-loop-typ, vilket betyder att den som använder ett sådant system måste tillföra bolusinsulin manuellt vid måltiderna. Därför används både AID och HCL som benämning på systemen. 

Insulets lanseringsplaner går mycket bra och de ser fram emot att lansera Omnipod 5 på fler marknader. Insulet och vi på Nordic Infucare vet att många med spänning väntar på produkten och vi ser fram emot en bredare lansering.

Vi på Nordic Infucare ser fram emot att ge ytterligare vägledning om tidpunkt för lansering när vi kommit ännu längre med vår lanseringsplanering.

I dag jobbar vi på att göra produkten tillgänglig i ditt land, och vi håller även på att sprida information till sjukvårdspersonal så att de ska vara förberedda när det är dags. 

Registrera dig här om du vill bli uppdaterad om den senaste informationen och produkttillgången i ditt land. 

Valet av och tillgången till teknik för dem som har typ 1-diabetes är väldigt viktigt för oss. Därför kommer vi att fortsätta leverera både Omnipod DASH® och Omnipod 5-systemen för att tillgodose behov och preferenser hos de som lever med diabetes och sjukvårdspersonal. 

För användning med automatiserad inulintillförsel är systemet för närvarande enbart kompatibelt med Dexcom G6 CGM.

Insulets utvecklingsarbete för att integration med Dexcom G7 och Libre-sensorer går bra. Det pågår en klinisk prövning med Omnipod 5 och Libre 2, vilket visar att integrationsarbetet är långt framme.

Insulet fortsätter att utveckla möjligheterna för integration med flera olika sensorer. Nordic Infucare kan dock inte kommentera ytterligare med några specifika detaljer i nuläget.

För användning med automatiserad inulintillförsel är systemet för närvarande enbart kompatibelt med Dexcom G6 CGM.

Insulet fortsätter att utveckla möjligheterna för integration med flera olika sensorer. Nordic Infucare kan dock inte kommentera ytterligare med några specifika detaljer i nuläget.

I februari 2020, annonserade Abbott och Insulet ett partnerskap att integrera Abbotts Freestyle Libre-teknologi och Omnipod 5, Insulets slanglösa system för automatiserad inuslintillförsel, för att erbjuda personligt anpassad och automatiserad insulintillförsel för personer som lever med typ 1 diabetes.

Den ihopkopplade lösningen kommer att integrera både Omnipod 5-systemet och glukosdata i realtid från FreeStyle Libre 2-plattformen och erbjuder ett alternativ som lätt passar in i livet för personer med diabetes.

Samarbetet fortskrider väl och Nordic Infucare kommer att dela med sig av ytterligare information om lanseringstidpunkter när information blir tillgänglig.

Omnipod 5-systemet är kompatibelt med följande U-100-insuliner:
- Novorapid®
- Humalog®
- Insulin lispro Sanofi®

Omnipod 5 systemet är det första slanglösa hybrid-closed-cloop-systemet integrerat med Dexcom G6, som bärs direkt på kroppen och är godkänt för använding av personer med typ 1 diabetes från 2 år och uppåt.

Omnipod 5-systemet samverkar med Dexcom G6 CGM för kontinuerlig och automatisk personanpassad insulintillförsel baserad på användarens individuella behov.

Omnipod 5-systemet kommer till en början inte att släppas med smartphonekompatibilitet. Det kommer att fungera med en dedikerad handenhet som kommer med i startkitet för Omnipod 5.

Omnipod 5-systemet kommer till en början inte att släppas med smartphonekompatibilitet. Det kommer att fungera med en dedikerad handenhet som kommer med i startkitet för Omnipod 5.

För att använda Omnipod 5-systemet integrerat med Dexcom G6 måste användaren använda Dexcom-appen på en kompatibel telefon/enhet. Det går inte att använda Dexcom G6-mottagaren när sensorn ska användas i Omnipod 5-systemet.

Under uppstartsprocessen för Omnipod 5 kommer användaren uppmanas att ge lämpligt samtycke. Datainsamlingsprocessen för Omnipod 5- följer EU:s industristandarder och integritetslagstiftningen i hela Europa.

För mer information, läs integritetspolicyn på omnipod.com

Riskförklaring

Omnipod 5 automatiserat system för insulintillförsel är avsett för personer från 2 års ålder som har diabetes mellitus typ 1. Omnipod 5-systemet är avsett för hemmabruk för en enda patient och är receptbelagt. Systemet är kompatibelt med U100-insuliner.