Dexcom ONE+

Glukosmätning
du kan lita på

En bas-CGM för dig med typ 1 eller typ 2-diabetes och som inte har behov av en smart-CGM.

 

Kontrollera telefonkompatibilitet här

Dexcom ONE+ är en bas-CGM för dig som lever med typ 1 eller typ 2-diabetes

Då Dexcom ONE+ är en bas-CGM har den inte alla smarta alarm och varningsfunktioner som Dexcom G7. Med samma goda mätnoggrannhet och kvalitet som Dexcom G7 finns det nu möjlighet för dig att testa en CGM från Dexcom istället för den du har idag.

Använder du en CGM idag men inte når dina målvärden, då är det bättre att du pratar med ditt diabetes-team om att prova Dexcom G7. 

 

Enkel att använda och ger dig glukosvärden du kan lita på

Du startar enkelt med hjälp av en mottagare eller en app. Vill du helst se dina glukosvärden med en mottagare så är det bästa alternativet för dig.

Ett enkelt knapptryck gör att du kan sätta Dexcom ONE+ på kroppen och med mindre än 30 minuters uppvärmingstid så kan du läsa av dina värden nästan direkt.

Dexcom ONE+ är vattentät* så du kan duscha och bada precis som vanligt

Du har även flera alternativ där du kan placera din Dexcom ONE+. Antingen sätter du den på överarmen eller på magen. Är du mellan 2 och 6 år gammal kan du även sätta den på övre skinkan.

 

Dexcom ONE plus på armen
DexcomONE+ på mage
DexcomONE+ på ryggen

*Dexcom ONE+ är vattentät upp till 2,4 meters djup och upp till 24 timmar utan att sluta fungera.

Varför ska jag prova Dexcom ONE+?

  • Du får värden direkt i din telefon eller mottagare. Du behöver inte sticka dig i fingret och du behöver aldrig skanna med din telefon.

  • Du får säkra behandlingsbeslut, även vid snabba förändringar av dina värden.

  • Dexcom ONE+ är kalibreringsfri, men ger möjlighet till kalibrering om du behöver. 

  • Du får bättre förståelse för ditt glukosvärde - du kan logga mat, träning, och insulindoser.
  • Du kan dela data med upp till 10 stycken följare och på så sätt få mer hjälp och förståelse.
  • Du kan hjälpa dig själv att hålla dig motiverad då du kan se ditt målvärde direkt i appen. Detta värde kallas ofta för Time-In-Range (TIR) och med Dexcom ONE+ kan du se om du håller dig inom ditt målvärde och justera därefter.
  • Studier visar att användning av Dexcom sänker ditt HbA1c, ofta kallat för långtidssocker. Användningen ökar också din möjlighet att hålla dig inom just ditt målvärde.

Dexcom-kvalitet

nordic-infucare-Realtid

Värden direkt i telefon eller mottagare

Glukosvärden när som helst på dygnet ger en fullständig bild av var du ligger och om du ligger inom ditt målvärde.
nordic-infucare-Precis

Precis noggrannhet

Tillförlitliga glukosvärden ger dig en trygghet att ta rätt beslut under dagen. 
nordic-infucare-Insikter

Insikter att agera på

Målvärdet, Time-in-Range (TIR), kan du läsa av direkt i appen eller mottagaren. Detta kan motivera dig både när det gäller vad du väljer att äta, eller hur du ska agera. 
nordic-infucare-Resultat

Få resultaten

Studier visar att användning av Dexcom sänker HbA1c, långtidssocker och det ökar tiden inom ditt målvärde. Dexcom kan göra dessa delar av ditt liv bättre. 

Hur gör jag för att testa Dexcom ONE+? 

Lever du med typ 1 eller typ 2-diabetes? Eller använder du idag blodsockermätare eller en annan CGM än Dexcom? Då kan Dexcom ONE+ vara ett alternativ för dig.

I Sverige har vi något som heter Patientlagen. Den främjar för svenskarnas självbestämmande, delaktighet och inflytande i sina egna vårdval, däribland behandlingsalternativ och hjälpmedel.

Du behöver ta kontakt med din diabetessköterska eller kontaktperson och berätta om Dexcom ONE+. De kan hjälpa dig ytterligare och ge sina råd kring vad som är rätt val för just dig.

Lever du med typ 2-diabetes och hanterar din diabetes på vårdcentral, då ska du prata med din husläkare eller sjuksköterska på vårdcentralen. Fråga om Dexcom ONE+, om det kan vara rätt för dig.