Guide för Dexcom G7

Nå dina mål med kontinuerlig glukosmätning (CGM)

Till CGM-guiden

Hej! Vad vill du lösa eller förenkla genom användandet av din Dexcom CGM?

  • Bättre glukoskontroll?
  • Ostörd sömn?
  • Mindre antal låga eller höga värden i anslutning till fysisk aktivitet?

Skälen kan vara många och de kan också ändras över tid. Använd denna guide aktivt. Låt den vägleda dig till valet av varningar och justering av doser. Använd den med viss flexibilitet beroende på vad du vill lösa eller förenkla just nu.

Denna guide ger dig förutsättningarna att lyckas!

Peters signatur

Peter Adolfsson, specialistläkare för barndiabetesteamen i Halland, samt överläkare på Frölunda Specialistsjukhus

Peters citat-1

 

Till CGM-guiden

Den information som finns i detta material utgör inte medicinsk rådgivning och ska inte heller ses som ett alternativ till diskussionen med din läkare. Diskutera indikationer, kontraindikationer och eventuell, ytterligare information med din vårdgivare/ditt vårdteam.

 

CGM-guiden har tagits fram av Peter Adolfsson tillsammans med Nordic Infucare. Peter Adolfsson är specialistläkare för barndiabetesteamen på Hallands sjukhus i Kungsbacka och Halmstad, samt överläkare på Frölunda Specialistsjukhus där han möter vuxna med diabetes. Han har använt CGM i sitt yrkesutövande och i sin forskning sedan lanseringen 1999, och har stor erfarenhet av hur man initierar, följer upp och optimerar användningen av CGM. 

Produktteknisk information i den här guiden utgår ifrån Dexcom användarmanual ”Användarguide G7”. I guiden tar du del av tips och förslag från Peter Adolfsson. Dessa bygger på såväl evidens som Peters långa kliniska erfarenhet av användning av kontinuerlig glukosmätning.

Denna guide ersätter inte Dexcom G7 användarmanual. För komplett produktinformation hänvisas till Dexcom G7 användarmanual, ”Användarguide G7”.