Hjälp och support

Här hittar du frågor och svar samt informationsmaterial som kan vara bra att ha när du använder Omnipod DASH.

Vanliga frågor

Du kan fortfarande använda det returprogram som gäller i ditt land för dina förbrukade DASH™-podar.

Nej. Det nuvarande Omnipod®-systemets podar kommer inte att vara kompatibla med Omnipod DASH™-systemet. Omnipod DASH™-systemets podar har blått kanylskydd och uppdaterad podetikett. Dessutom kommer det nuvarande Omnipod®-systemets PDM inte att vara kompatibel med Omnipod DASH™-systemets podar.

Ja. Omnipod DASH™-systemets pod har samma storlek som det nuvarande Omnipod®-systemets pod. Omnipod®-systemet och Omnipod DASH™-systemet är inte kompatibla – du kan inte använda podar från ett system med det andra.

Storlek: 3,9 cm bred × 5,2 cm lång × 1,45 cm hög

Vikt (utan insulin): 26 gram

Omnipod DASH™-systemets pod kan rymma upp till 200 enheter U-100-insulin, samma som det nuvarande Omnipod®-systemets pod.

Det befintliga Omnipod®-systemet kommer inte utgå just nu. Användare kan fortsätta använda det Omnipod®-system de har nu. Användare behöver inte byta till Omnipod DASH™-systemet när det blir tillgängligt, och de kan fortsätta använda och skaffa podar som de gör nu med det befintliga Omnipod®-systemet.

Behöver du ytterligare hjälp?

Hittar du inte vad du söker är du välkommen att kontakta vår tekniska support.