Returprogram för använda podar

Nordic Infucare är stolta över att erbjuda Insulets returprogram för använda podar. Programmet möjliggör en hållbar insamling av podar och omhändertagande av alla dess komponenter.

Som användare får du möjlighet att göra dig av med använda podar på ett ansvarsfullt sätt och programmet är kostnadsfritt att använda.

Gör skillnad för miljön

Varje år returneras upp till ca 20 ton podar till Nordic Infucare för att tas om hand och skickas vidare. Varje pod som tas om hand på rätt sätt gör skillnad för vår miljö.

Podarna samlas och skickas i omgångar till en anläggning för avfalls- och återvinningshantering i Nederländerna. Anläggningen är godkänd av myndigheterna för att ta hand om den här typen av produkter.

I anläggningen separeras komponenterna, som tex batteri, metall, plast och kretskort. De återvinningsbara materialen återvinns, medan det biologiska avfallet förbränns.

Användare av Omnipod kan beställa hem ett paket med returkartonger för säker retur av podarna och dess komponenter. Paketet innehåller kartonger, påsar för att lägga podarna i, ett informationsblad med instruktioner och en föradresserad klisterlapp med förbetalt porto. Varje gång användaren gör en beställning skickas material för 5 omgångar av returer ut.

En påse och kartong rymmer cirka 30 podar, vilket motsvarar ungefär tre månaders användning. När den är full ska den klistras igen enligt instruktionerna, få en adresslapp och sedan lämnas in som ett brev till posten.  

Beställ returkartonger

Du kan beställa dina returkartonger via vår support. Välj kontaktformuläret “Omnipod Returpprogram”.

Tack för att du hjälper oss att ta hand om använda podar på ett ansvarsfullt sätt!