Hjälp och support

Här hittar du frågor och svar, informationsmaterial och tips och trix som kan vara bra att ha när du använder Dexcom G6.

Vad behöver du hjälp med?

Dexcom G6 är ett CGM-system som mäter glukosnivåerna kontinuerligt utan fingerstick. Dexcom G6-systemet består av en sensor, en sändare och en display-enhet (Dexcom-mottagare och/eller kompatibel smart-enhet). Du ser enkelt dina data direkt i din smarttelefon, smartklocka eller mottagare.*

*Smarttelefonen/-klockan måste vara kompatibel med Dexcom G6-appen för att fungera. Klicka här för att se om din smarttelefon/smartklocka är kompatibel.

Dexcom testar alla appar på nya OS-versioner, inklusive officiella betaversioner, efter att operativsystemet släppts. Det kan ta tid att utföra alla tester och uppdatera appen så att den är helt kompatibel med en ny OS-version. Dexcom rekommenderar att du kontrollerar kompatibiliteten innan du installerar en nya OS-version på din smartenhet, och inte installerar den nya versionen förrän vi godkänt den.

Om du har installerat en betaversion av ett operativsystem på din smartenhet och behöver återgå till en kommersiellt tillgänglig version ska du läsa instruktionerna från operativsystemets utvecklare.
Vi uppmanar dig att inte installera någon betaversion av ett operativsystem på din smartenhet om du använder en Dexcom-app på den.

Här kan du se vilket operativsystem som är godkänt.

Dexcom Share* är en funktion i G6-appen som möjliggör delning av data. Du som användare kan dela dina CGM-data med en annan person (Följare). Du ställer in Share genom att trycka på Share-ikonen i appen och följa instruktionerna på skärmen.

*Kräver separat Follow-app och internet-anslutning.

Trendpilen visar din glukosnivås hastighet och riktning. När det inte finns någon pil innebär det att fler glukosvärden behövs för att fastställa din trend. Detta händer ofta när du påbörjar en ny sensorsession. Trendpilen bör visas efter några avläsningar.

Detta meddelande innebär att du nyligen matat in ett kalibreringsblodglukosvärde och att sensorn har svårt att kalibrera. Följ instruktionerna på skärmen för att ange ett värde från ett stick i fingret inom 15 minuter, för att återställa värdena.

Varningen ”Bluetooth är avstängd” innebär att funktionen är avaktiverad. Bluetooth måste vara påslagen för att du ska kunna få glukosinformation på din enhet. Se användarhandboken för din smartenhet för att slå på Bluetooth.

Dexcom G6-systemet består av en sensor, en sändare och en kompatibel smarttelefon eller mottagare.

Nej, Dexcom G6 kan endast fås via sjukvården och förskrivs som ett diabeteshjälpmedel. Kontakta din diabetesmottagning om du är intresserad av att få en Dexcom G6.

Att sensorn och värdet från ett stick i fingret skiljer sig åt kan bero på att de mäter blodsockret i olika kroppsvätskor:

  • Sticker du i fingret mäts blodsockret i blodet.
  • Använder du G6-systemet mäter det blodsockret i vätskan mellan cellerna.

Detta gör att det kan vara svårt att direkt jämföra värdet från fingersticket och värdet från sensorn. Sändaren innehåller en algoritm, en matematisk formel, som ska kompensera denna skillnad och jämna ut den. Värdena behöver inte stämma exakt överens för att ändå vara tillförlitliga. Skillnaden mellan värdena ska inte vara större ± 20%.

Om värdet ligger inom 20% eller nära värdet från fingret så behöver du inte göra något. Din Dexcom fungerar som den ska.

Om värdet skiljer sig mycket, dvs mer än ±20% kan du kalibrera din Dexcom G6. Din sensor bör rätta till sig och närma sig värdet från fingret.

Om det fotrfarande skiljer mer än ±20% trots kalibrering, kontakta vår tech- support på 08-601 24 40. Du når oss på vardagar kl 8–22.

Kontrollera i din app att att du delar din data med din klinik. Logga in på ditt Diasend konto och återanslut din Dexcom till molnet. Koppla ifrån och sedan till igen. Om problemet kvarstår kontaktar du diasend supporten. Lokala nummer finns på www.diasend.com.

Läs användarhandboken som medföljer Dexcom G6 eller titta på någon av instruktionrsfilmerna eller informationsmaterialet som finns på denna sidan.

Vrid smartenheten till liggande läge. I det liggande läget kan du se upp till de senaste 24 timmarna av sensormätningar och dina händelsemarkörer, om du har angett händelser.

Varningen om tappad signal meddelar dig när mottagaren eller smartenheten inte kommunicerar. Detta kan hända om du (och sändaren) befinner dig för långt bort från visningsenheten eller om något blockerar sändarens signal, vilket gör att du inte får några sensorglukosvärden.

Frågetecknen innebär att sändaren inte förstår sensorvärdena för tillfället. Det är bäst att vänta i minst tre timmar för att de ska försvinna. Om de inte försvinner efter detta ska du kontakta Teknisk support för mer hjälp: 08-601 24 40.
Du når oss på vardagar kl 8–22. Du kan också mejla din fråga på diabetessupport@infucare.se.

Innan du ringer till Teknisk support ska du ha sändarens serienummer, sensorns LOT-nummer och användarnamnet till ditt Dexcom-konto redo för att du ska kunna få snabb och bra hjälp. Det är också bra för vårt supportteam om du har en översikt över datum för insättning av sensorerna och/eller datum för aktivering av sändaren.

Ja, Dexcom G6 kan användas av barn från 2 år.

Nej, en extra sändare kan endast fås förskrivet via sjukvården. Kontakta din diabetesmottagning om du är behöver en extra sändare.

OBS! Du behöver inte stoppa din nuvarande sensor
1. Skriv ner den nuvarande sändarens ID nummer. Det finner du i din gamla mobil (inställningar/sändare)
2. Ta bort G6 appen på din gamla mobil om du har den kvar
3. Ladda ner G6 appen på din nya mobil.
4. Logga in med ditt Dexcom konto, användarnamn och lösenord (skapa INTE nytt konto) och följ instruktionerna i G6-appen.
5. Välj INGEN SENSORKOD om du redan har en sensor insatt sedan tidigare (koden är lagrad i sändaren). Sätter du en ny sensor, skriver du in sensorkoden som vanligt
6. Skriv in SÄNDARENS ID och vänta på PARKOPPLA
7. Svara JA på frågan ”Har du satt in sensor” om du har en sensor insatt sedan tidigare

Tips och trix

Ta för vana att starta om din mobiltelefon minst en gång per vecka. Då rensas arbetsminnet och dina appar fungerar stabilare. Ta alltid bort förbrukade Dexcom-sändare under Inställningar/Bluetooth när du aktiverat en ny.

Vänta med att installera uppdateringar av mobilens operativsystem (iOS och Android) till dess att det är godkänt av Dexcom.

  1. Stäng av Bluetooth-funktionen, avvakta cirka 30 sekunder, sätt på den igen. Ibland kan detta behöva upprepas några gånger. Avvakta 15 minuter.
  2. Starta om telefonen.
  3. Ta bort andra Bluetooth-enheter (Inställningar/Bluetooth) tillfälligt. Många Bluetooth-enheter kan störa kontakten. När kontakten är upprättad kan du ansluta de andra Bluetooth-enheterna igen.
  4. Ibland händer det att sensorn inte lyckas aktivera batteriet i sändaren, prova då med att sätta en ny sensor (max 1 ny).

  1. Stäng av Bluetooth-funktionen, avvakta cirka 30 sekunder, sätt på den igen. Ibland kan detta behöva upprepas några gånger. Avvakta 15 minuter.
  2. Starta om telefonen.
  3. Ta bort andra Bluetooth-enheter (Inställningar/Bluetooth) tillfälligt. Många Bluetooth-enheter kan störa kontakten. När kontakten är upprättad kan du ansluta de andra Bluetooth-enheterna igen.

OBS! I iPhone får man ”tappad signal” om man ”swipat” uppåt (man har då stängt av G6-appen). G6-appen måste alltid vara öppen.

Meddelande ”Sensorfel vänta” betyder att sensorn just nu inte kan leverera ”säkra” glukosvärden. Det är alltid sensorrelaterat, något stör sensorn.
Prova att massera lätt runt sensor-plattan.
Har du druckit för lite kan det hjälpa med att dricka ett par glas vatten eller liknande.
Avvakta upp till 3 timmar, därefter ska du byta sensor och göra en reklamation till Teknisk support.

Vid ”sensorfel - byt sensor” eller när du själv stoppar sensorn före sensorperiodens slut ska du vänta 15 minuter innan du aktiverar nästa sensor. Om inget av ovanstående hjälper – kontakta Teknisk support på 08–601 24 40. Du når oss på vardagar kl 8–22.