Dexcom G7 är designad för att ge dig större frihet och bättre diabeteskontroll

Kontrollera telefonkompatibilitet här

Med enkelhet i fokus

Dexcom G7 skickar automatiskt dina glukosvärden till din mobiltelefon och smartklocka** så att du med en snabb blick kan se var du är och var du är på väg- utan fingerstick, skanning eller kalibrering. 

Support att nå dina mål: lägre HbA1c och mer tid i målområdet (TIR)

Nya Dexcom G7 visar dig var du ligger i ditt glukos, vart du är på väg och vart du har varit och hjälper dig att ta behandlingsbeslut. Mer tid i målområdet och sänkning av HbA1c har aldrig varit enklare.

Med flexibilitet i fokus

Ger dig möjlighet att leva livet med färre störningar.

Dexcom G7 har ett antal varningar som kan anpassas efter just dig och ditt liv.

Anpassa varningarna efter din vardag

Dexcom G7 har ett antal varningar som kan individanpassas för just dig och ditt liv. Få hjälp att undvika låga och höga värden genom att agera i tid och när det behövs.

Mer diskretion

Du kan anpassa ljudet genom att sätta varningarna på vibration eller helt stänga av dem under en begränsad tid.

Med fokus på dig

  • Flexibilitet- 3 olika placeringsställen för sensorn och 12 timmars extra flextid
  • Snabbast uppvärmningstid-  Mindre än 30 minuters uppvärmningstid och 2 gånger snabbare än andra CGM på marknaden
  • Mindre storlek- 60% mindre och 43% lägre profil och Allt-i-ett-sensor
  • Ny förbättrad app- Ger dig insikter och förståelse för bättre diabeteskontroll. Nu med TIR direkt i appen!

Med support i fokus

Delning av glukosvärden ger extra stöd. För ytterligare trygghet kan den som följer anpassa sina egna varningar.

Är du intresserad av att prova Dexcom G7?

Kontakta din klinik för mer information och en möjlighet att prova Dexcom G7.

* Jämfört med tidigare generationer av Dexcom.

** Separat, kompatibel smartklocka köpes för sig. Ingår inte i G7-systemet.