Välj de varningar som är viktigast för dig!

Översikt över varningar och larm som ingår i Dexcom G7

Du väljer själv vilka varningar du vill aktivera. Starta med den viktigaste varningen som hjälper dig att nå målen. Du kan alltid justera varningarna - lägga till eller ta bort.

Fördröj hög

Fördröj 1:a varningen- högt glukos

Du kan fördröja din högvarning att varna när du varit hög under en längre tid. Du väljer själv hur länge.

Sjunker du under din valda gräns före tidsspannet så kommer ingen varning.

Stigande och sjunkande

Anpassa varningen för snabbt stigande och sjunkande glukos

Dessa varningar aktiveras när värdet förändras snabbt och passerar en förutbestämd nivå, dvs du bestämmer när varningen ska komma.

Tysta alla

Tysta alla varningar

Denna inställning innebär att alla varningar stängs av, dvs inget ljud eller vibration när en varning aktiveras. Kan ställas in upp till 6 timmar.

Visuella aviseringar kommer fortfarande att visas på skärmen.


Varningar för lågt glukos

Akut lågt inom kort-2

Akut lågt inom kort

Den ger dig en varning när glukosnivån beräknas vara 3,1 mmol/l inom 20 minuter om det fortsätter sjunka i samma hastighet som nu.

Akut åtgärd rekommenderas när varningen  aktiverats.

Akut lågt

Akut lågt 

Förinställt säkerhetslarm, som aktiveras när sensorvärdet är 3,1 mmol/l eller lägre.  När du bekräftat 3,1-larmet kommer det, för din säkerhets skull, att upprepas efter 30 minuter om du fortfarande har ett glukosvärde på 3,1 mmol/l eller lägre.

Akut åtgärd rekommenderas när varningen aktiverats.

Lågt glukos

Lågt glukos

Ställs på en nivå så att du hinner förhindra en hypoglykemi, t ex 4,5 mmol/l.

Kan ställas på nivåer från 3,3 till 8,3 mmol/l.

Sjunker snabbt-2

Sjunker snabbt

Varnar när ditt glukosvärde sjunker snabbt. Hjälper dig att agera i tid och förebygga låga värden.

Aktiveras när värdet sjunker snabbt och är under en förutbestämd nivå.


Varningar för högt glukos

Fördröj hög

Fördröj varningen för högt glukos

Du kan fördröja din högvarning att vara när du varit hög under en längre tid. Du väljer själv hur länge.

Sjunker du under din valda gräns före tidsspannet så kommer ingen varning.

Stiger snabbt-1

Stiger snabbt

Varnar när ditt glukosvärde stiger snabbt. Hjälper dig att agera i tid och förebygga höga värden.

Aktiveras när värdet stiger snabbt och är över en förutbestämd nivå.

Högt glukos-2

Högt glukos

Detta är en varning som du kan använda för att kunna ta ställning till att agera i tid. Välj en nivå som passar just dig.