Bara tre enkla steg för att starta

Omnipod DASH-systemet har en enkel design. Det behövs bara tre steg för att starta insulintillförseln.

Omnipod-DASH-start-pump

Steg 1. Fyll poden

Fyll poden med insulin (från 85 upp till 200 enheter snabbverkande U-100-insulin). Poden primas automatiskt och en rad säkerhetskontroller utförs.

Omnipod-DASH-attach-pod

Steg 2. Fäst poden

Applicera poden på det förberedda infusionsstället och dra fingret runt kanterna för att säkerställa att poden fäster ordentligt.

Omnipod-DASH-fill-pod

Steg 3. Starta pumpen

Tryck på Start så förs den mjuka kanylen in automatiskt och i princip smärtfritt, så att insulintillförseln kan påbörjas.

Så här enkelt är det

Se instruktionsfilmer om hur du startar Omnipod DASH-systemet.

Omnipod DASH video introduktion och uppstart

Introduktion och uppstart Omnipod DASH

Omnipod DASH video inledande inställningar av DASH PDM

Startinställningar i Omnipod DASH PDM