Käyttörajoitukset

Automatisoitu insuliinin annostelujärjestelmä Omnipod 5 on tarkoitettu vähintään 2-vuotiaiden tyypin 1 diabetesta sairastavien käyttöön. Omnipod 5 on tarkoitettu yhden potilaan kotikäyttöön, ja se edellyttää reseptiä. Omnipod 5 on yhteensopiva 100 yks/ml -insuliinivalmisteiden kanssa. 

Omnipod 5 -insuliinipumppu (podi) on tarkoitettu insuliinihoitoisten diabetesta sairastavien henkilöiden ihonalaiseen insuliinin antoon vakionopeudella tai vaihtelevalla nopeudella. Omnipod 5 pystyy kommunikoimaan luotettavasti ja turvallisesti siihen yhdistettyjen yhteensopivien digitaalisten laitteiden, kuten automatisoidun insuliinin annostelun ohjelmistojen, kanssa. Se kykenee vastaanottamaan, suorittamaan ja vahvistamaan näiden laitteiden antamia komentoja. SmartAdjust™-teknologia on tarkoitettu käytettäväksi yhdessä yhteensopivien jatkuvan glukoosinseurannan sensorien kanssa. Sen avulla insuliinin annostelua lisätään, vähennetään ja tauotetaan automaattisesti senhetkisten ja ennustettujen glukoosiarvojen perusteella. Omnipod 5 SmartBolus Calculator laskee ehdotetun bolusannoksen seuraavien tietojen perusteella: käyttäjän ilmoittamat hiilihydraatit, viimeisin sensorista saatu glukoosiarvo (tai sormenpäästä mitattu arvo), sensoriglukoosin muutosnopeus (jos oleellinen), aktiivinen insuliini (IOB) ja ohjelmoitava korjauskerroin, insuliinin ja hiilihydraattien suhde sekä glukoosin tavoitearvo. 

VAROITUS: SmartAdjust-teknologiaa EI saa käyttää alle 2-vuotiaille. SmartAdjust-teknologiaa EI saa käyttää henkilöille, jotka tarvitsevat alle 6 yksikköä insuliinia päivässä, sillä teknologian turvallisuutta näille potilaille ei ole vielä arvioitu. 

Omnipod 5 -järjestelmää EI suositella henkilöille, jotka eivät kykene seuraamaan glukoosiarvoja terveydenhuollon ammattilaisen suosittelemalla tavalla, pitämään yllä kontaktia terveydenhuollon ammattilaiseen tai käyttämään Omnipod 5 -järjestelmää ohjeiden mukaisesti; jotka ottavat hydroksiureaa, sillä se saattaa johtaa virheellisesti koholla oleviin arvoihin jatkuvassa glukoosinseurannassa ja siten insuliinin yliannostukseen, joka voi johtaa vaikeaan hypoglykemiaan; ja joiden kuulo ja/tai näkö EI ole riittävän hyvä havainnoimaan Omnipod 5 -järjestelmän toimintoja, kuten hälytyksiä, varoituksia ja muistutuksia. Laitteen osat, kuten pumppu, jatkuvan glukoosinseurannan lähetin ja jatkuvan glukoosinseurannan sensori, tulee poistaa ennen magneettikuvausta, TT-kuvausta (tietokonetomografia) tai diatermiaa. Myös kaukosäädin ja älypuhelin tulee sijoittaa toimenpidehuoneen ulkopuolelle. Altistus magneettikuvaukselle, TT-kuvaukselle tai diatermialle voi vahingoittaa laitteen osia. Lisää turvallisuutta koskevat tietoja on saatavilla osoitteessa www.omnipod.com/safety.  

VAROITUS: Omnipod 5 -järjestelmän käyttöä EI saa aloittaa ja asetuksia EI saa muuttaa ilman terveydenhuollon ammattilaisen antamaa asianmukaista koulutusta ja opastusta. Virheellinen järjestelmän käyttöönotto tai asetusten muuttaminen voi aiheuttaa insuliinin yli- tai aliannostuksen, joka voi johtaa hypoglykemiaan tai hyperglykemiaan. 

Here is the subscription block that can be edited only in the website config coded template

Uutisia ja tietoa

Haluatko olla ensimmäinen, joka saa viimeisimmät uutiset? Liity sinäkin tilaajaksi!

Täytä lomake ja liity tilaajaksi

close
warriors-podders

Haluatko toimia inspiraationa muille, joilla on diabetes?

Ryhdy Dexcom Warrioriksi tai Omnipod Podderiksi vaikka heti!
Lue lisää ja hae tästä