Vælg de adviseringer, der er vigtigst for dig!

Oversigt over adviseringer og alarmer, der er indgår i Dexcom G7

Du vælger selv, hvilke adviseringer du vil tænde for. Start med den vigtigste advisering. Den, der hjælper dig med at nå målene. Du kan altid justere adviseringerne - tilføje eller fjerne.

Udsæt 1. advisering - Høj glukose-1

Udsæt 1. advisering - Høj glukose

Du kan udsætte din advisering om høj glukose til først at advisere, når glukose har været høj i længere tid. Du vælger selv hvor længe.

Hvis glukose falder under din valgte grænse indenfor tidsperioden, kommer der ingen advisering.

Stigande och sjunkande

Tilpas adviseringen for hurtigt stigende og faldende glukose

Disse adviseringer aktiveres, når værdien ændres hurtigt og passerer et forudbestemt niveau, dvs. du bestemmer, hvornår adviseringen skal komme.

Mute alt

Alt på lydløs

Denne indstilling betyder, at alle adviseringer er slået fra, dvs. ingen lyd eller vibration, når en advisering aktiveres. Kan indstilles i op til 6 timer.

Visuelle adviseringer vises stadig på skærmen.


Adviseringer om Lav glukose

Snart akut lav

Snart akut lav

Den giver dig en advisering, når glukoseniveauet beregnes til at være 3,1 mmol/l inden for 20 minutter, hvis det fortsætter med at falde med samme hastighed som nu.

Akut handling anbefales, når adviseringen aktiveres.

3,1-DK-1

Akut lav 

Forudindstillet sikkerhedsalarm, som aktiveres, når sensorværdien er 3,1 mmol/l eller lavere. Når du har bekræftet 3,1-alarmen, vil den for din sikkerhed skyld gentages efter 30 minutter, hvis du stadig har en glukoseværdi på 3,1 mmol/l eller lavere.

Lav glukose

Lav glukose

Indstilles på et niveau, så du har tid til at forebygge hypoglykæmi, for eksempel 4,5 mmol/l.

Kan indstilles til niveauer fra 3,3 til 8,3 mmol/l.

Falder hurtigt-1

Falder hurtigt

Adviserer, når dit glukoseniveau falder hurtigt. Hjælper dig med at handle i tide og forhindrer lave værdier.

Aktiveres, når værdien falder hurtigt og er under et forudbestemt niveau.


Advisering om høj glukose

Udsæt 1. advisering - Høj glukose-1

Udsæt 1. advisering - Høj glukose

Du kan udsætte din advisering om høj glukose til først at advisere, når glukose har været høj i længere tid. Du vælger selv hvor længe.

Hvis glukose falder under din valgte grænse indenfor tidsperioden, kommer der ingen advisering.

Stiger hurtigt

Stiger hurtigt

Adviserer, når dit glukoseniveau stiger hurtigt. Hjælper dig med at handle i tide og forhindrer høje værdier.

Aktiveres, når værdien stiger hurtigt og er over et forudbestemt niveau.

Høj glukose

Høj glukose

Dette er en advisering, som du kan bruge til at tage stilling til at handle i tide. Vælg et niveau, der passer dig.